Ακροάσεις νέων μελών και έναρξη των τμημάτων Μικτής & Παιδικής Χορωδίας «Ορφέα»

Τμήμα Παιδική & Νεανικής Χορωδίας

Έναρξη προβών 2 Οκτωβρίου. Πληροφορίες Περδικάρη Ελένη, 6948592613.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Τμήμα Μικτής Χορωδίας

Έναρξη προβών 16 Σεπτεμβρίου. Ακροάσεις νέων μελών στις 13, 16 & 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00-21:00 στο κτίριο Ορφέα, Στεφανίτση 2.

Πληροφορίες Τσίντζας Κωνσταντίνος, 6972405946.

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο