Ρεκόρ απασχόλησης στον τουρισμό

Από τη Ρούλα Σαλούρου

Στο 10,6% της απασχόλησης, το υψηλότερο σημείο από το 2009, ανήλθε ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στον τουρισμό, και συγκεκριμένα στα καταλύματα και στην εστίαση, κατά το γ΄ τρίμηνο του 2018, αποδεικνύοντας τη θετική επίδραση του κλάδου στην ελληνική οικονομία.  Μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) εξετάζει την πορεία της απασχόλησης στα καταλύματα και στην εστίαση το διάστημα 2009-2018, τη συγκρίνει με τους λοιπούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και διαπιστώνει τον μεγάλο βαθμό σημαντικότητας, καθώς και τη συνεισφορά του τουρισμού στην ανάπτυξη της οικονομίας και κατά συνέπεια στην απασχόληση.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, σε αντίθεση με τους λοιπούς κλάδους, η απασχόληση σε καταλύματα και εστίαση κατέγραψε, το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2018, τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων (411,1 χιλ.) από το 2009, υπερβαίνοντας και το προηγούμενο υψηλότερο σημείο του 2017 (398,7 χιλ.). Αυτό συνέβη γιατί η ανάκαμψη του τουρισμού από το 2014 και μετά ήταν ραγδαία και συνεχής υπερκαλύπτοντας τις απώλειες της περιόδου 2009-2013, επισημαίνει το ΙΝΣΕΤΕ. Η απασχόληση στους συγκεκριμένους κλάδους σημείωσε αύξηση την περίοδο 2009 – 2018, με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,3%. Η τάση αυτή εντάθηκε από το 2014 και μετά (+5%), οπότε και ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός του τουρισμού σε κατ’ εξοχήν εξωστρεφή διεθνώς ανταγωνιστικό τομέα.

Αναλυτικά, η απασχόληση στα καταλύματα και στην εστίαση μεταξύ 2009 και 2018 αυξήθηκε κατά 12,7%, σε αντίθεση με τους λοιπούς κλάδους, όπου η απασχόληση την ίδια περίοδο κατέγραψε μείωση κατά 18,2%. Παράλληλα, οι μελετητές παρατηρούν αύξηση και της μερικής απασχόλησης, μετά την ανάκαμψή του το 2013, ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας, η οποία, μάλιστα, εκτιμάται πως δεν λειτούργησε εις βάρος της πλήρους απασχόλησης αλλά προστέθηκε στην αύξηση αυτής.  Μάλιστα, η μερική απασχόληση στην Ελλάδα, τόσο στα καταλύματα και στην εστίαση (16,3%) όσο και στους λοιπούς κλάδους (8,5%) είναι περίπου η μισή σε σχέση με τα επίπεδα της Ε.Ε.-28.

Οι κυριότερες ηλικιακές ομάδες απασχολουμένων στον τουρισμό προέρχονται από το ηλικιακό εύρος 30-44 (37,4%). Βέβαια, από το 2009 έως το 2018 το ποσοστό των εργαζομένων στις ηλικίες 25-29, καθώς και 45-64 ετών αυξάνεται (από 15,5% σε 17,2% και από 27,9% σε 32,0% αντιστοίχως), επιβεβαιώνοντας ότι ο τουρισμός προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε ομάδες του πληθυσμού που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Στην έκθεση του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ παρουσιάζονται επίσης στοιχεία αποκλιμάκωσης της ανασφάλιστης εργασίας. Συγκεκριμένα, στους λοιπούς κλάδους της οικονομίας παρατηρείται μείωση της ανασφάλιστης εργασίας κατά  49,3%, και συγκεκριμένα από 160,8 χιλ. το 2009 σε 81,5 χιλ. το 2018. Αντιστοίχως, στα καταλύματα η αποκλιμάκωση είναι της τάξης του 44,7%, από 3,0 χιλ. το 2009 σε 1,7 χιλ. το 2018 και στην εστίαση είναι της τάξης του 49,2%, με αποτέλεσμα να μειωθεί η ανασφάλιστη εργασία από 20,2 χιλ. το 2009 σε 10,3 χιλ. το 2018.

Οι περιφέρειες της Αττικής (27,1%) και της Κεντρικής Μακεδονίας (12,9%) καταγράφουν τα υψηλότερα μερίδια απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού για το 2018 και ακολουθούν οι τουριστικές περιφέρειες της Κρήτης (10,7%), του Νοτίου Αιγαίου (9,7%) και των Ιονίων Νήσων (6,2%).

Αναφορικά με τους απασχολουμένους για το 2018 στα καταλύματα, οι περιφέρειες Κρήτης (21,4%) και Νοτίου Αιγαίου (20,8%) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ αντιστοίχως στην εστίαση τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στις περιφέρειες Αττικής (31,7%) και Κεντρικής Μακεδονίας (14,3%).

Πηγή