Συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Αυγούστου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων  95 του Ν.3463/2006, 67 του Ν.3852/10,   σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 21 Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) που αφορά στον Ισολογισμό 2018.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
           
ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ.  περί  έγκρισης της απόφασης  Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας» περί έγκρισης Απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2018 του ΝΠΔΔ.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ   3ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση της αριθμ. 139/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος περί έγκρισης ισολογισμού – απολογισμού οικ. έτους 2015.
Εισηγητής: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ    4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση της αριθμ. 140/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος περί έγκρισης ισολογισμού – απολογισμού οικ. έτους 2016.
Εισηγητής: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ    5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση της αριθμ. 141/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος περί έγκρισης ισολογισμού – απολογισμού οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ   6ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ   7ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» προϋπολογισμού 19.999,63 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ   8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» προϋπολογισμού 584.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: Αποκαταστάσεις ζημιών ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης» προϋπολογισμού 113.999,96 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχείου χώρου δεματοποίησης» προϋπολογισμού 30.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις στα αντλιοστάσια Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας» προϋπολογισμού 19.793,88 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κόμβων πόλης Λευκάδας» προϋπολογισμού 115.652,11 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ    13ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού 39.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΎΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΎΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» προϋπολογισμού  136.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»   προϋπολογισμού   199.995,74 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για  χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου  Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ», αναδόχου Γουρζή Σπυρίδωνα Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ», αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ  Ο.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ» προϋπολογισμού  9.998,36 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ  ΚΑΛΑΜΟΥ» προϋπολογισμού  265.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ FERRYBOAT» προϋπολογισμού  9.986,62  €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» προϋπολογισμού  12.296,95 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  25ο: Απόφαση Δ.Σ  για  διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας και απαλλαγή ποσού από τροφεία, την περίοδο 2018-2019.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής:  Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 27ο:  Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση  δημοτικού χώρου  για τοποθέτηση μηχανήματος  ΑΤΜ  στο  Αθάνι.     
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 28οΑπόφαση Δ.Σ. για χορήγηση αδειών πωλητών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου βραχυχρόνιας διάρκειας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  29ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μετακίνησης δημοτικής αντιπροσωπείας στην Οδησσό της Ουκρανίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις της παραγράφου 5  του άρθρου 3 της ΚΥΑ 41087/17 (ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Διοικητήριο (Ταχ.Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη),  και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στις 21 Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για την συζήτηση του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πινάκων επιλογής φιλοξενούμενων βρεφών-νηπίων, επιλαχόντων και απορριπτέων, βάσει  μορίων στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας και στο δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό για την χρονική περίοδο 2019-2020.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ