Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα εργαστήρια κεραμικής, μωσαϊκού και υφάσματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων Δημόσιας Πρόσκλησης για την επιλογή νέων καλλιτεχνών στον τομέα της κεραμικής, του μωσαϊκού και του υφάσματος στο πλαίσιο του προγράμματος «CRAFT LAB», Πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Ιταλία, Κωδικός MIS: 5003879

Το Επιμελητήριο Λευκάδας, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την από 13/5/2019 δημόσια πρόσκληση για την επιλογή νέων καλλιτεχνών στον τομέα της κεραμικής, του μωσαϊκού και του υφάσματος στο πλαίσιο του προγράμματος «CRAFT LAB»
  • Το γεγονός ότι η δημόσια πρόσκληση για την επιλογή νέων καλλιτεχνών είναι μία από τις σημαντικότερες ενέργειες στo πλαίσιo του προγράμματος και ότι είναι απαραίτητο να προωθηθεί περαιτέρω η πρόσκληση.
  • Το γεγονός ότι οι εταίροι του έργου έχουν εκφράσει την επιθυμία να παρατείνουν την καθορισμένη από την πρόσκληση προθεσμία (30ή ημέρα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης).

Παρατείνει το διάστημα υποβολής για επιπλέον 7 ημέρες. Ως εκ τούτου, μόνον οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 20 Ιουνίου 2019 το αργότερο θα γίνουν δεκτές.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αρχική Πρόσκληση.

Ευχαριστούμε πολύ τους υποψηφίους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόσκληση για την επιλογή νέων καλλιτεχνών που θα συμμετέχουν στα εργαστήρια πρακτικής κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «CRAFT LAB», καθώς και τα σχετικά έντυπα υποβολής αιτήσεων μπορείτε να τα βρείτε στο www.lefkadachamber.gr.

Ο Πρόεδρος
Σκιαδαρέσης Σωτήρης