Τα οριστικά αποτελέσματα για τη Λευκάδα-επανεξέταση ζητά ο Δρακονταειδής

Ενσωμάτωση:

72/75   96%

Υποψήφιος                                                                                                           %                   έδρες

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ                                                            33,20                  11

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                      17,37                    6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ                                     17,30                     5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΛΟΥΔΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                          14,38                    5

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ (ΚΑΛΑΤΡΑΒΑΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                           9,77                      3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ                                    5,68                      2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ                                                              2,32                    1