Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λευκάδας την Τρίτη 28 Μαΐου

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λευκάδας, όπως προσέλθουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου την Τρίτη 28/5/19 και ώρα 15:30 σε συνεδρίαση με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

  1. Επικύρωση πρακτικών
  2. Διαδιακασίες μεταφοράς και κατάταξης των υπαλλήλων των Αστικών Εταιρειών των Επιμελητηρίων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθτου 238 του Ν. 460/2019
  3. Ανανέωση συνδρομής στον ΟΕΝΕΤ
  4. Αίτημα παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου στο σύλλογο Μπριτζ
  5. Ενημέρωση για λειτουργία εργαστηρίων υφαντού στο πλαίσιο του προγράμματος Craft Lab
  6. Λοιπά θέματα

Η παρουσίας σας κρίνεται απαραίτητη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 29 Μαΐου 2019 και ώρα 15:30 με τα ίδια θέματα.