Παραχώρηση χώρων παλαιού Νοσοκομείου στον Δήμο Λευκάδας

Μετά την από 21/2/2019 επιστολή-αίτημα του Δημάρχου Λευκάδας Κωνσταντίνου Δρακονταειδή και σε συνεννόηση με τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου, τη Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, δρομολογείται η παραχώρηση στον Δήμο Λευκάδας χώρων του κτιρίου του παλαιού Νοσοκομείου. Οι χώροι θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής, πολιτισμού, παιδείας, κ.λ.π.

Από τον Δήμο Λευκάδας