Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών-Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας, ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό της δομής (άρθρο 7) η υποβολή αιτήσεων επανένταξης καθώς και νέων αιτήσεων δικαιούχων για το β΄εξάμηνο του 2019 διεξάγεται κατά το χρονικό διάστημα από 1-05-2019 έως και 31-05-2019.

Από τον Δήμο Λευκάδας