Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Απριλίου το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λευκάδας

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λευκάδας, όπως προσέλθουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου την Τρίτη 30/4/19 και ώρα 15.00 σε συνεδρίαση Δ.Σ. με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

  1. Επικύρωση πρακτικών
  2. Έγκριση Απολογισμού Δράσεων του Επιμελητηρίου Λευκάδας έτους 2018
  3. Παρουσίαση πρότασης συνεργασίας στα πλαίσια του Νόμου για τα προσωπικά δεδομένα
  4. Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση του Ν. 4605/2019 για τις Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων
  5. Λοιπά θέματα

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ