Δήμος Λευκάδας: Εγκρίθηκε η ανάρτηση του σχεδίου Λυγιάς – Καρυωτών

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στην συνεδρίασή του στις 23 Απριλίου 2019, ενέκρινε ομόφωνα την ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών.

Έτσι, έγινε ένα ακόμη μεγάλο βήμα για την οριστικοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

Το σχέδιο θα αναρτηθεί μετά το Πάσχα, με τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Οι πολίτες θα ενημερωθούν από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και τα Τοπικά Συμβούλια της περιοχής τους για τις διαδικαστικές λεπτομέρειες.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ