Δήμος Λευκάδας: Εντάχθηκε η πράξη για την αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου νερού

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 817 Π.Ε. απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, εντάχθηκε η Πράξη «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», ποσού 645.161,29€.

Με την μελέτη της πράξης αυτής προβλέπονται δύο σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες πρόκειται να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα ύδρευσης:
1. στην περιοχή των Τσουκαλάδων και
2. στην περιοχή του Περιγιαλίου.

Στην περιοχή των Τσουκαλάδων πρόκειται να αντικατασταθεί ο καταθλιπτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο του Συνδέσμου Ύδρευσης προς την κεντρική δεξαμενή των Τσουκαλάδων, συνολικού μήκους 3.400μ..

Στην περιοχή του Περιγιαλίου πρόκειται να κατασκευαστεί αντλιοστάσιο και αγωγός μεταφοράς, συνολικού μήκους 5.500μ., από τη γεώτρηση στη θέση ‘Αηδονάκι’ μέχρι τη δεξαμενή του Περιγιαλίου.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ