Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Μαρτίου το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λευκάδας

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λευκάδας, όπως προσέλθουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου την Τετάρτη 27/3/19 και ώρα 14.30 σε συνεδρίαση Δ.Σ  με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

  1. Επικύρωση πρακτικών
  2. Ενημέρωση ενεργειών για πρόταση του Επιμελητηρίου Λευκάδας στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. ΙΟΝ73 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο: «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένα Προγράμματα κατάρτισης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης»
  3. Απόφαση για παράσταση του φορέα με δικηγόρο στο δικαστήριο για το κλείσιμο του δρόμου επί της οδού 8ης Μεραρχίας
  4. Ενημέρωση ενεργειών για τη Γενική Συνέλευση Ε.Ό.Α.Ε.Ν στη Λευκάδα
  5. Βεβαίωση οφειλών ΓΕΜΗ
  6. Λοιπά θέματα

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 28 Μαρτίου  2019 και ώρα 14.30  με τα ίδια θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ