Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχεία σε Κέρκυρα και Λευκάδα

Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι πληρωμές επιχορηγήσεων σε ξενοδοχεία.

Από τη Σοφία Κοντογιάννη

Αναλυτικά,  η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποφάσισε την καταβολή της δεύτερης δόσης ποσού 65.600 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 1/7 της επιχορήγησης της εταιρείας ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ και αφορά στην επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής 2 ξενοδοχείων και αλλαγή λειτουργικής μορφής σε κλασσικού τύπου, με αναβάθμιση σε 4 αστέρων, στον Άγιο Ιωάννη της Κέρκυρας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 1.640.000 ευρώ.

Παράλληλα, η ίδια ως άνω Περιφέρεια, ενέκρινε τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ποσού 55.428,57 ευρώ, στην εταιρεία IONION STAR A.T.T.E.Ξ.Ε., για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, που αντιστοιχεί στο 1/7 της εγκριθείσας επιχορήγησης ποσού 388.000 ευρώ,  ήτοι ποσοστού 40% και αφορά στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας ΑΣΤΕΡΙ ΙΟΝΙΟΥ, 3 αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 64 δωματίων και 128 κλινών, στην πόλη της Λευκάδας, συνολικής επιλέξιμης και ενισχυόμενης δαπάνης 970.000 ευρώ.

Πηγή