Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στο Επιμελητήριο Λευκάδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Λευκάδας αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός ειδικού συμβούλου, για την υποστήριξη του έργου του Προέδρου, της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου στην  τεχνική υποστήριξη δράσεων που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Νομού Λευκάδας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.