Οι χωρικές στρατηγικές στον Δήμο Λευκάδας

Ο Δήμος Λευκάδας σχεδίασε και προώθησε τις διαδικασίες για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών, μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)  2014-2020, προϋπολογισμού 24.000.000 ευρώ.

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, αποτελούν ένα από τα εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών. Συγκεκριμένα, η ΟΧΕ Λευκάδας εξειδικεύεται στο πλαίσιο του χωρικού προτύπου του προγράμματος 2014-2020 «Παράκτιος χώρος με έμφαση στη Θαλάσσια Οικονομία».

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της ΟΧΕ Λευκάδας, ανά χωρικό τύπο, είναι οι εξής:

-Παράκτιες περιοχές με προτεραιότητα σε δράσεις που αφορούν τη θαλάσσια οικονομία, όπως θαλάσσιος-παράκτιος τουρισμός δηλαδή λιμάνια, μαρίνες, παραλίες, αγκυροβόλια, καθώς και  περιβάλλον και πολιτισμός.

-Παράκτιες περιοχές με επέκταση στην ενδοχώρα και προοπτικές Οικολογικού – Τουριστικού ενδιαφέροντος με τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την προώθηση θεματικού ποιοτικού τουρισμού.

-Αστικές περιοχές με πολιτιστικό απόθεμα , μέσω της εμβάθυνσης στη δημιουργική και πολιτιστική οικονομία, της διασύνδεσης πολιτιστικού αποθέματος και της επιχειρηματικής αξιοποίησης.

-Αστικές περιοχές μικρής συγκέντρωσης, που έχουν ανάγκη παραγωγικής ανασύνταξης και διαθέτουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που εγκυμονούν κινδύνους.

Τέλος, ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΟΧΕ Λευκάδας είναι η δημιουργία ενός ισχυρού βιώσιμου πόλου ανάπτυξης με συνοχή, χωρική οργάνωση και ισόρροπη πολυλειτουργική ανάπτυξη, με τελικό στόχο την ανάδειξη της περιοχής σε διακριτό τουριστικό προορισμό που θα βασίζεται στην ποιότητα, συμβάλλοντας διαχρονικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη συνολική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Πηγή

1 Σχόλιο

Τα σχόλια είναι κλειστά