Πρόσθετη χρηματοδότηση και πρόσληψη επιπλέον προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Δέκα οκτώ μήνες μετά την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας» στο Ε. Π. Iονίων Νήσων 2014-2020, αποτέλεσμα της υποβολής σχετικής πρότασης από τον Δήμο μας, εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχ/σης Ε. Π. της ΠΙΝ η χρηματοδότηση της Δομής για άλλα τρία (3) χρόνια με εξασφαλισμένη έτσι τη λειτουργία του Κέντρου μέχρι το 2023.

Με την απόφαση ενδυναμώνεται η Δομή και ενισχύεται η παροχή υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας και των ηλικιωμένων. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόσθετη χρηματοδότηση και την στελέχωση του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας» με επί πλέον προσωπικό 2 ατόμων (4 συνολικά) που θα προσληφθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει την προσπάθεια που καταβάλει από την αρχή της θητείας της όχι μόνο για την ενδυνάμωση, βελτίωση και εξωτερίκευση δράσεων των υπαρχουσών δομών αλλά και την δημιουργία νέων με στόχο πάντα την παροχή βέλτιστων κοινωνικών υπηρεσιών στους συμπολίτες μας.

Από τον Δήμο Λευκάδας