«Παράθυρο στην Απασχόληση» εργασιακή ένταξη και επαγγελματική ενδυνάμωση από την Equal Society

Ξεκίνησε η πρωτοβουλία «Παράθυρο στην Απασχόληση» της Equal Society στοχεύοντας στην εργασιακή ένταξη και επαγγελματική ενδυνάμωση 100 ατόμων, κατοίκων Λευκάδας που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Άνεργοι
Φοιτητές
Άτομα ευρισκόμενα κάτω από το όριο της φτώχειας
Μέλη οικογενειών που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής έως και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019. Η πρωτοβουλία «Παράθυρο στην Απασχόληση» της Equal Society προσφέρει:

Εργασιακή Συμβουλευτική ή Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας (ατομικές και ομαδικές συνεδρίες)

Θεωρητική κατάρτιση. Χορηγείται έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης

Δικτύωση με επιχειρήσεις που αναζητούν εργαζόμενους

Ανάδειξη του επαγγελματικού προφίλ των συμμετεχόντων

Η πρωτοβουλία της Equal Society αποτελεί μια ουσιαστική δέσμη ενεργειών και δράσεων, η οποία στοχεύει στην ένταξη των συμμετεχόντων στην τοπική αγορά εργασίας. Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Αίτηση
Φωτοτυπία ταυτότητας
Φωτοτυπία λογαριασμού ή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας ή μισθωτήριο
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Πρόσφατο εκκαθαριστικό
ΑΜΚΑ

Δικαιολογητικά κατα περίπτωση
i. Κάρτα ανεργίας
ii. Βιβλιάριο απορίας σε ισχύ
iii. Φοιτητικό πάσο
iv. Πολύτεκνική ταυτότητα
v. Για τους ανασφάλιστους: Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του ληγμένου βιβλιαρίου, φωτοτυπία της τελευταίας θεώρησης και μια υπεύθυνη δήλωση να δηλώνει οτι είναι ανασφάλιστος.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα έντυπα αιτήσεων είτε από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.equalsociety.gr είτε στη διεύθυνση Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. Βεεοιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού) στην κεντρική πλατεία Λευκάδας και να υποβάλλουν τις αιτήσεις ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Οργανισμού στη διεύθυνση Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. Βεεοιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού). Πληροφορίες στο 26450 22578.