Ο Τσόμσκι είπε

«Για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, το ζητούμενο είναι η εργασία. Για τους υπερεθνικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όμως, το διακύβευμα έγκειται στη μείωση των ελλειμμάτων. Τα ελλείμματα διαμορφώνουν πλέον την πολιτική. Ως προς αυτό, η Ευρώπη βρίσκεται σε αλγεινότερη κατάσταση σε σχέση με τις ΗΠΑ».

«Πριν από τη δεκαετία του 1970, οι τράπεζες ήταν τράπεζες. Έκαναν ό,τι οι τράπεζες έπρεπε να κάνουν σε μια καπιταλιστική οικονομία: έπαιρναν αχρησιμοποίητα κεφάλαια από τον τραπεζικό λογαριασμό σας, για παράδειγμα, και τα μετέφεραν σε κάποιο δυνητικά χρήσιμο σκοπό, όπως βοηθώντας μια οικογένεια να αγοράσει ένα σπίτι ή να στείλει ένα παιδί στο κολέγιο».

«Μόλις του 1/10 του 1%, στην κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας, καταφέρνει να παίρνει αυτό που θέλει. Αυτό σημαίνει πως καθορίζουν την πολιτική. Έτσι η δημοκρατία μετατρέπεται σε πλουτοκρατία».

«Το πόσο μακριά μπορεί να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις στις υπάρχουσες συνθήκες του κρατικού καπιταλισμού, είναι υπό συζήτηση. Αλλά ότι μπορούν να πάνε πολύ πιο πέρα από ό,τι σήμερα, δεν είναι καθόλου υπό αμφισβήτηση. Ούτε τίθεται υπό αμφισβήτηση ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να φτάσουν στα όριά τους. Αυτός θα πρέπει να είναι ένας στόχος ακόμη και για αυτούς που διατείνονται για τη ριζοσπαστική κοινωνική επανάσταση, η οποία θα οδηγούσε μόνο σε χειρότερα δεινά, αν δεν προκύψει από την αφοσίωση ευρύτερων μαζών που θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα κέντρα εξουσίας θα εμποδίσουν περαιτέρω τα βήματά τους προς τα εμπρός».

«Οι εκλογές δεν παίζουν πια σχεδόν κανένα ρόλο, ακριβώς όπως και στις χώρες του Τρίτου Κόσμου που διοικούνται από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα».

«Η μόνη πραγματική ελπίδα μας για τη δημοκρατία είναι να αφαιρέσουμε τα χρήματα από την πολιτική εντελώς και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα με δημόσια χρηματοδότηση εκλογών».

«Αν υπήρχε κάποιος παρατηρητής στον πλανήτη Άρη, πιθανότατα θα ήταν έκπληκτος που το ανθρώπινο γένος έχει καταφέρει να επιβιώσει για τόσο καιρό».

Πηγή