Η ευρωπαϊκή χώρα που έγινε κατα 98% «αιολική»

Από την Αθηνά Λεβέντη

Οι ανεμογεννήτριες στη Σκωτία προσφέρουν την οικολογικότερη και την χαμηλότερου κόστους παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Με τη βοήθεια του ανέμου και της τεχνολογίας, σχεδόν ολόκληρη η Σκωτία κάλυψε τις ανάγκες της για ενέργεια επί έναν ολόκληρο μήνα. Το 98% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας καλύφθηκε τον Οκτώβριο χάρη στις ανεμογεννήτριες.

«Η αιολική ενέργεια κάλυψε εξ ολοκλήρου τις ανάγκες και μάλιστα υπερβαίνοντας τη συνολική ζήτηση τις 16 από τις 31 ημέρες»

Η WWF της Σκωτίας είχε υπολογίσει πως η ζήτηση του εθνικού δικτύου για τον Οκτώβριο ήταν 1.850.512 MWh και ότι σχεδόν όλη η ποσότητα θα μπορούσε να παρασχεθεί από ανεμογεννήτριες. «Η αιολική ενέργεια κάλυψε εξ ολοκλήρου τις ανάγκες και μάλιστα υπερβαίνοντας τη συνολική ζήτηση τις 16 από τις 31 ημέρες» δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της WWF Σκωτίας, Sam Gardner. «Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι ο άνεμος λειτουργεί, συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών μας και αποτελεί την χαμηλότερου κόστους επιλογή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Γι’ αυτό, σε μια εποχή που πρέπει να αυξήσουμε την ηλεκτροδότηση στους τομείς της θέρμανσης και των μεταφορών, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας».

Τα στοιχεία της WWF Σκωτίας υπολογίστηκαν μέσω ανάλυσης δεδομένων από την WeatherEnergy, μέρος του ευρωπαϊκού πρότζεκτ EnergizAIR που αποσκοπεί στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πηγή

1 Σχόλιο

Τα σχόλια είναι κλειστά