Έτοιμες οι υποδομές για την εξυπηρέτηση του νέου νοσοκομείου

Ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα το έργο του Δήμου Λευκάδας με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.306.000€.

Συγκεκριμένα, με το έργο αυτό, κατασκευάστηκαν:

  • Οι δύο νέες οδοί, που προέβλεπε το σχέδιο πόλης, για την πρόσβαση στο νέο Νοσοκομείο. Η κατασκευή έγινε με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, τα κατάλληλα υλικά και υπό την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

  • Πεζοδρόμια στις δύο νέες οδούς πρόσβασης καθώς και κεντρική νησίδα επί της επέκτασης της οδού Φιλοσόφων.

  • Δίκτυο ύδρευσης, ώστε το συγκρότημα του Νοσοκομείου να υδροδοτηθεί από τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης προς εξασφάλιση της απαιτούμενης πίεσης και ποσότητας του νερού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και την κατά το δυνατό αδιάλειπτη τροφοδότησή του.

  • Νέο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων που συνδέθηκε με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης.

  • Δίκτυο ομβρίων υδάτων για την εξυπηρέτηση των ομβρίων του οικοπέδου του νέου Νοσοκομείου καθώς και των δύο νέων δρόμων.

  • Πλήρες και σύγχρονο σύστημα ηλεκτροφωτισμού των δύο νέων οδών πρόσβασης στο Νοσοκομείο.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ