Εκπαιδευτικό Σεμινάριο SaveMedCoasts στη Λευκάδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ), στο πλαίσιο του έργου SAVEMEDCOASTS – Sea level rise scenarios along the Mediterranean coasts (Σενάρια ανόδου της στάθμης της θάλασσας κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου), σας προσκαλεί σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα αποτελέσματα του έργου σχετικά με την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28/09/2018 και ώρα 09:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Διοικητήριο Λευκάδας.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΔ ΙΝ
Παρίσης Αλέξανδρος
Δήμαρχος Κεφαλονιάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ SAVEMEDCOASTS
Λόγω της κλιματικής αλλαγής, η παγκόσμια μέση στάθμη της θάλασσας αναμένεται να αυξηθεί 75-190 cm έως το 2100. Αυτές οι τιμές θα είναι ακόμη μεγαλύτερες για τις ακτές της Μεσογείου, κάτι το οποίο συνεπάγεται εκτεταμένες περιβαλλοντικές αλλαγές, υποχώρηση των ακτών, πλημμύρες και απώλεια γης.

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, θα επιτείνει τις επιπτώσεις που ασκούν ένα πλήθος κινδύνων όπως οι καταιγίδες, οι πλημμύρες, η διάβρωση των ακτών και τα τσουνάμι, στις υποδομές, τα κτήρια, στην ασφάλεια και την περιουσία των ανθρώπων και στην πολιτιστική κληρονομιά.

Το SAVEMEDCOASTS προτίθεται να καλύψει αυτά τα κενά και να αντιμετωπίσει την πρόκληση του μετριασμού αυτών των κινδύνων, παρέχοντας διαχρονικά σενάρια αναμενόμενων επεκτάσεων των θαλάσσιων πλημμύρων στην ενδοχώρα, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και να προετοιμάσει τους ανθρώπους και τις κοινωνίες να αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές.

Το ερευνητικό έργο SAVEMEDCOASTS έχει ως σκοπό να ανταποκριθεί στην ανάγκη για προστασία των ανθρώπων και των περιουσιακών τους στοιχείων, από τις φυσικές καταστροφές στις παράκτιες ζώνες της Μεσογείου, την υφιστάμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής, την καθίζηση των παράκτιων εδαφών, των επιπτώσεων από τα τσουνάμι και τις καταιγίδες.

Το Έργο επικεντρώνεται στις παράκτιες ζώνες, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και στην προετοιμασία των σχετιζόμενων φορέων για τις συνέπειες αυτών των πιθανών επιπτώσεων.

Το σχέδιο υποστηρίζει τους φορείς πολιτικής προστασίας στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και έχει ως σκοπό να βελτιώσει την κατανόηση των τρεχουσών / μελλοντικών παράκτιων συνθηκών για την περιοχή της Μεσογείου και για συγκεκριμένες απειλούμενες περιοχές, για τη στήριξη του σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών.

Θα βελτιώσει επίσης τις πληροφορίες (χάρτες πολλαπλών κινδύνων υψηλής ανάλυσης) για παράκτιες περιοχές και θα δημιουργήσει βελτιωμένες βάσεις δεδομένων σε Μεσογειακό επίπεδο για αξιολογήσεις κινδύνου.

Οι Εταίροι του Έργου SAVEMEDCOASTS είναι:
• INGV – Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (Ιταλία) (LP)
• AUTH – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)
• CGIAM – Κέντρο Ολοκληρωμένης Γεωμορφολογίας για την περιοχή της Μεσογείου (Ιταλία)
• CMCC – Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (Ιταλία)
• ISOTECH – Περιβαλλοντική Έρευνα και Συμβουλευτική (Κύπρος)
• PED-IN – Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (Ελλάδα)

Σχετιζόμενοι τοπικοί φορείς (stakeholders):
• Δήμος Λευκάδας
• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Λευκάδας)
• Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας
• Λιμενικό Σώμα Λευκάδας

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου – Λευκάδα

9:00 – 9:10 Καλωσόρισμα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων.
Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, Δήμαρχος Λευκάδας, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ.

9:10 – 9:20 Εισαγωγή στο έργο SAVEMEDCOASTS.
Εισηγητής: Marco Anzidei, Συντονιστής του έργου, Ανώτερος Ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) Ρώμη – Ιταλία, σε συνεργασία με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή – CMCC (Ιταλία).

9:20 – 10:00 Άνοδος της στάθμης της θάλασσας ως το 2100 στην περιοχή της Μεσογείου: Κίνδυνοι στις παράκτιες περιοχές, οικονομικές επιπτώσεις, εκτιμήσεις και προβλήματα. Νέες ιδέες και πληροφορίες από το έργο SAVEMEDCOASTS.
Εισηγητής: Marco Anzidei, Συντονιστής του έργου, Ανώτερος Ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) Ρώμη – Ιταλία, σε συνεργασία με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή – CMCC (Ιταλία).

10:00 – 10:30 Παραγωγή χαρτών υποβάθρου και ψηφιακού μοντέλου εδάφους για την περιοχή της Μεσογείου.
Εισηγητές: Δρ. Πέτρος Πατιάς, Καθηγητής ΑΠΘ, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.
Δρ Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.

10:30 – 11:00 Φωτογραμμετρική παραγωγή όρθο-φωτογραφιών και ψηφιακών μοντέλων εδάφους υψηλής ανάλυσης με χρήση δορυφορικών εικόνων και εικόνων UAV για τις παράκτιες περιοχές μελέτης στο νησί της Λευκάδας.
Εισηγητές: Δρ. Πέτρος Πατιάς, Καθηγητής ΑΠΘ, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.
Δρ Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.

11:00 – 11:30 Παραγωγή χαρτών υψηλής ανάλυσης για σενάρια πλημμυρών που οφείλονται στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και σε καταιγίδες στις πιλοτικές περιοχές μελέτης.
Δρ. Michele Greco, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βασιλικάτα – Σχολή Μηχανικών, Κέντρο Ολοκληρωμένης Γεωμορφολογίας για την περιοχή της Μεσογείου – CGIAM (Ιταλία).

11:30 – 12:00 Διάλειμμα.
11:30 – 12:00 Συνέντευξη Τύπου.

12:00 – 12:20 Συμμετοχικά Εργαστήρια Λήψης Απόφασης στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία: Αποτελέσματα.
Δήμητρα Πέτσα – Μηχανικός Περιβάλλοντος, ISOTECH Ερευνητές – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος (Κύπρος).

12:20 – 12:40 Το διαδικτυακό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του SAVEMEDCOASTS: ένα εργαλείο για τους σχετιζόμενους φορείς πολιτικής προστασίας.
Δρ. Antonio Falciano, Κέντρο Ολοκληρωμένης Γεωμορφολογίας για την περιοχή της Μεσογείου – CGIAM (Ιταλία).

12:40 – 13:30 Γενική συζήτηση – ερωτήσεις.

facebook event

1 Σχόλιο

Τα σχόλια είναι κλειστά