Νέες θέσεις εργασίας στη Λευκάδα έως και 21/09/2018

Η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων της Equal Society παρουσιάζει τις ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης γι’ αυτήν την εβδομάδα.

Η πληροφορία της εβδομάδας:

ΟΑΕΔ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων του ΟΑΕΔ είναι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας. Προϋποθέσεις 1. Ηλικία από 20 έως 66 ετών. Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 20ου και 66ου έτους λογίζεται η ημερομηνίας γέννησης του δικαιούχου. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας είναι ο χρόνος υοβολής της αίτησης. 2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας. Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακομη και αν τη έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις, και υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών, από τη λήξη της 12 μηνης τακτικής επιδότησης. Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12 μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών. 3. Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. 4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ΕΥΡΩ. Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08 ΕΥΡΩ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Αναλυτικά ο πίνακας των διαθέσιμων πεδίων απασχόλησης συνοδευόμενος από τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας συνοψίζονται παρακάτω:

ΛΕΥΚΑΔΑ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝEGNOSIS Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το AΣΕΠ και  ιδιωτικό τομέα. Ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού και των εξετάσεων. EQUALSOCIETY 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   26450 22578

 

Ώρες επικοινωνίας:

Καθημερινά 9.00πμ – 14.00μμ

http://spoudazo.equalsociety.gr
2. ΠΩΛΗΤΗΣ  Πλήρης απασχόλησης Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:kem_esideri@germanos.gr Κατάστημα ”ΓΕΡΜΑΝΟΣ” στην πόλη της Λευκάδας
3. ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ (2)  Παρέχεται διαμονή και διατροφή. Ικανοποιητικός μισθός Τηλ. Επικοινωνίας:6986788738 Περιοχή Λευκάδα.
4. ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ/ΥΠΟΔΟΧΗ /ΥΠΕΥΘΥΝΗ  Παρέχεται Διαμονή, διατροφή και ασφάλεια/Μισθός 1.200€

Απαραίτητα προσόντα:

v  Μόνιμη συνεργασία: τους χειμερινούς μήνες θα εργάζεται από το σπίτι της και από Απρίλη έως Σεπτέμβρη στη Λευκάδα

v 40 ετών και άνω

v Απαραίτητη η προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνων σε αντίστοιχη υπεύθυνη θέση

v Άριστη γνώση συστήματος κρατήσεων όπως: Booking, Airbnb και checkin/out

v Άριστη γνώση Αγγλικών

v Οργανωτικέ και διοικητικές ικανότητες

Αποστολή βιογραφικών:    με μια πρόσφατη φωτογραφία στο generaljob049@gmail.com αναγράφοντας τον κωδικό RECEPTION_LFK. Βίλλες στην περιοχή της Λευκάδας.
5. ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ-Α  Για όλο το χρόνο/μισθός από 900€ Τηλ. Επικοινωνίας:    6976039218 Εστιατόριο στην περιοχή της Λευκάδας

14 θέσεις εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας δείτε πληροφορίες εδώ