Νέες πλωτές εξέδρες στη Λευκάδα

Νέες πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Λευκάδας,  για λογαριασμό τουριστικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, αποφάσισε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας 53 τ.μ. στην θαλάσσια περιοχή Παράδεισος Λυγιάς Λευκάδας, για λογαριασμό της εταιρείας ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Η ανωτέρω πλωτή εξέδρα θα χρησιμοποιηθεί για εξυπηρέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και θα τοποθετηθεί από την  εταιρεία στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση θέση, άνευ επέμβασης στον αιγιαλό. Δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας 30 τ.μ. στη θέση «ΣΩΤΗΡΩ» ΝΙΚΙΑΝΑΣ, για λογαριασμό της εταιρείας «ΚΑΛΑΜΠΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» , δια του κ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΟΥ Κωνσταντίνου, με σκοπό την προσωρινή πρόσδεση σκαφών. Η πρόσβαση στην εξέδρα πραγματοποιείται ,ε την τοποθέτηση και χρήση διαδρόμου σύνδεσης 9,52 τ.μ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής στερέωση της πλωτής εξέδρας στο βυθό από τον ενδιαφερόμενο, ώστε να αποτραπεί τυχόν αποκοπή της που θα αποτελέσει ναυτιλιακό κίνδυνο, ενώ θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την απομάκρυνση οποιωνδήποτε άχρηστων υλικών μετά την υλοποίηση του έργου.

Πηγή

1 Σχόλιο

Τα σχόλια είναι κλειστά