Ενίσχυση ΜμΕ για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Aπό την Μαίρη Πασπαλιάρη

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπειρος 2014-2020 ανακοινώθηκε τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της δράσης «Ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου». Η τροποποίηση περιλαμβάνει κυρίως προσθήκες διευκρινιστικού περιεχομένου καθώς και αλλαγή (παράταση) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων. Επ’ ευκαιρία της τροποποίησης της πρόσκλησης, σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, υφιστάμενες ΜμΕ ενισχύονται για αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα, καθώς και ενίσχυση λειτουργικών δαπανών, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης, με σκοπό να υιοθετήσουν νέες και ουσιωδώς βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και να αναπτύξουν και να εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η δράση έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής της Περιφέρειας, δηλαδή την αγροδιατροφή, τη βιομηχανία εμπειρίας, τη νεανική επιχειρηματικότητα και τις ΤΠΕ, καθώς και την υγεία/ευεξία.

Επιλέξιμες δραστηριότητες. Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι προτάσεις που αφορούν τις παρακάτω δραστηριότητες:

• Ανάπτυξη νέων προϊόντων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροδιατροφής (παγωτά, νωπά και διατηρούμενα είδη ζαχαροπλαστικής, παξιμάδια και μπισκότα, ζυμαρικά, προϊόντα κακάου και σοκολάτας, αρτύματα και καρυκεύματα, έτοιμα γεύματα και φαγητά, παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικές τροφές, προϊόντα ποτοποιίας και ζυθοποιίας, αναψυκτικά, μεταλλικά και άλλα εμφιαλωμένα νερά κλπ.)

• Ενσωμάτωση πιστοποιημένων μεθόδων παραγωγής που διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος, σε επιχειρήσεις αγροδιατροφής που παράγουν προϊόντα που δεν χαρακτηρίζονται γεωργικά.

• Ανάπτυξη νέων μεθόδων και πρακτικών τυποποίησης των παραγόμενων προϊόντων, σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροδιατροφής.

• Ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών σε ειδικές μορφές τουρισμού (π.χ. σχολικός, καταδυτικός, ιστιοπλοϊκός, θρησκευτικός, περιπατητικός, ποδηλατικός, αθλητικός).

• Ανάπτυξη νέων οργανωτικών μεθόδων στην επιχειρηματική πρακτική και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση και προβολή των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

• Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας (π.χ. αργυροχοΐα, κατασκευή ξυλόγλυπτων, ψηφιακά και χειροποίητα ενθυμήματα).

• Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στη συνέργεια της τουριστικής επιχειρηματικότητας με τους τομείς αγροδιατροφής, πολιτισμού και δημιουργικής βιομηχανίας.

• Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών εκμετάλλευσης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

• Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ανάπτυξης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.

• Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών για την προώθηση και προβολή του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής.

• Ανάπτυξη νέων πιστοποιημένων υπηρεσιών στον τομέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών και φιλοξενίας.

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην υγεία (π.χ. προγνωστικές – διαγνωστικές μέθοδοι, εφαρμογές βιοαπεικόνισης, φάρμακα – βιοσκευάσματα – καλλυντικά, ιατρικές τεχνολογίες και εργαλεία, υπηρεσίες τηλεϊατρικής).

• Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

• Ανάπτυξη νέων εφαρμογών, με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, για επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση δεδομένων στην αγορά.

Επιλέξιμοι φορείς. Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες –να έχουν κλείσει δύο τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις (2016, 2017) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους– πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα, της βιομηχανίας της εμπειρίας, των ΤΠΕ και της νεανικής επιχειρηματικότητας, της υγείας και ευεξίας και θα πραγματοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο εντός της Περιφέρειας Ηπείρου.

Προϋπολογισμός. Η δημόσια δαπάνη των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 50.000 ευρώ και με ανώτατο όριο το ποσό των 400.000 ευρώ. Η ενίσχυση που αναλογεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο εξαρτάται από το σύνολο και την αναλογία επενδυτικών και λοιπών δαπανών (λειτουργικές δαπάνες, αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπάνες προβολής και δικτύωσης), καθώς και την κατηγορία της μικρομεσαίας επιχείρησης, κυμαίνεται δε από 45% έως 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η δημόσια δαπάνη των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 50.000 ευρώ και με ανώτατο όριο το ποσό των 400.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του κατώτερου ορίου των 50.000 ευρώ, ενώ μπορούν να κατατεθούν και προτάσεις με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, δηλαδή του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στη μέγιστη ενίσχυση των 400.000 ευρώ.

Προτάσεις κατατίθενται έως την 28η Σεπτεμβρίου 2018.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Πηγή