Η νέα ειδικότητα του ΔΙΕΚ Λευκάδας: Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε εξαρτημένες εργασίες ως Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Τομείς απασχόλησης:
Α. Στο Υπουργείο πολιτισμού (Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία όλων των ειδών, Μονές και Ιεροί Ναοί, Πινακοθήκες, Γλυπτοθήκες, αλλά και Πολιτιστικοί Χώροι γενικά, εφόσον διαθέτουν και εκθεσιακούς χώρους, όπως Βιβλιοθήκες, Χώρους μουσικών ακροάσεων και άλλων θεαμάτων, Αστεροσκοπεία, Πλανητάρια, ενυδρεία, vivaria κ.λ.π. Χώροι δηλαδή που εντάσσονται στην έννοια μουσείο, σύμφωνα με το καταστατικό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, ICOM).
Β. Στον ιδιωτικό τομέα (Ιδιωτικά Μουσεία, Πινακοθήκες καθώς και Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών, ή Βιομηχανιών ή άλλων ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων).

Η φοίτηση στα δημόσια  ΙΕΚ παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.         

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ κ.λπ)  ανεξαρτήτως ηλικίας. Τα μαθήματα είναι απογευματινά.

Ολες οι ειδικότητες του ΔΙΕΚ Λευκάδας προς έναρξη για το  εξάμηνο κατάρτισης 2018Β είναι:

  1. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
    2. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
    3. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (Δ.ΙΕΚ) του ΥΠΠΕΘ, για το  εξάμηνο κατάρτισης 2018Β πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο

https://diek.it.minedu.gov.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα θα κλείσει την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Η έγκριση λειτουργίας των τμημάτων θα γίνει εφόσον συγκεντρωθεί ικανός  αριθμός εγγραφών.