Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του αγροτικού δρόμου στη θέση «Αηδονάκι»

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 τμήμα του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ “ΑΗΔΟΝΑΚΙ” ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 590.000€.

Συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Πλατυστόμων ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του αγροτικού δρόμου που ξεκινά από τον επαρχιακό Περιγιαλίου – Πλατυστόμων και καταλήγει στη δεξαμενή του Δήμου μας στη θέση “Αηδονάκι”.

Στον δρόμο αυτό, που έχει μήκος 800 μέτρα και μέσο πλάτος 4 μέτρα, υλοποιήθηκε επίστρωση του δρόμου με τσιμέντο και πραγματοποιήθηκε διευθέτηση όμβριων υδάτων με τσιμεντοσωλήνα.

Σκοπός του έργου είναι η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς νερού από το “Αηδονάκι” για την βελτίωση της υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή.

Από τον Δήμο Λευκάδας