Ανταλλαγή βιβλίων στο Z bar από τα Μονοπάτια Αλληλεγγύης

Χρειάζεσαι μια νέα ιστορία στη ζωή σου;
Έχεις βαρεθεί τα παλιά σου βιβλία;
Φέρε το παλιό σου βιβλίο και πάρε ένα καινούριο

Η Τράπεζα Χρόνου Λευκάδας και τα Μονοπάτια Αλληλεγγύης διοργανώνουν εκδήλωση ανταλλαγής βιβλίων όπου ο καθένας μπορεί να φέρει τα παλιά του βιβλία και να τα ανταλλάξει με τον ίδιο αριθμό βιβλίων που κάποιος άλλος έχει φέρει.

Φέρνοντας ένα ή περισσότερα βιβλία που έχετε ήδη διαβάσει παίρνετε ένα «εισιτήριο» με τον αντίστοιχο αριθμό νέων βιβλίων που μπορείτε να επιλέξετε.
Μπορείτε να φέρετε τα βιβλία σας κατά την διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και νωρίτερα : από τις 5 Ιουλίου 2018 από 9.00-15.00 στα Γραφεία της οργάνωσης Μονοπάτια Αλληλεγγύης .

Do you need a new story in your life?
Are you bored with your old books?

Time Bank Lefkada (project of Solidarity Tracks) organises a book exchange event as a part of the of the “Artistic Summer”.
You can take your old books to the event and in exchange take the same amount of books from the ones brought by others.

You can take books to the event and also before: we start collecting them at Solidarity Tracks office (Karavela 12) from 5 July. Opening times: 9.00-15.00.

Book Swap times at Z bar:
20. 07. 2018. 19.00 – 22.00
21. 07. 2018. 19.00 – 22.00

facebook event