6o Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων

Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων / Τοπική Κοινότητα Συρράκου, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, τον Σύνδεσμο Συρρακιωτών Πρέβεζας και το Εργαστήριο Ψηφιακής και Έντυπης Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής (ΕΨΕΤΕΜ) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, και με τη σύμπραξη των Συνδέσμων Συρρακιωτών Αθήνας, Ιωαννίνων, Πάτρας και Φιλιππιάδας, του Ορειβατικού Συνδέσμου Συρράκου, της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου Συρράκου και του περιοδικού “Τζουμερκιώτικα Χρονικά”, διοργανώνουν το 6ο Θερινό Σχολείο(ΘΕΣΤ), που θα πραγματοποιηθεί από 26 έως 31 Αυγούστου 2018 στο Συρράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων. Το θέμα του φετινού Θερινού Σχολείου είναι «Τα πανηγύρια μας. Οι καιροί αλλάζουν, τα πανηγύρια μένουν

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Επιστημονικός υπεύθυνος του ΘΕΣΤ είναι ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ευάγγελος Αυδίκος.

Οι Θεματικοί ‘Aξονες που θα αναπτυχθούν στο Θερινό Σχολείο είναι οι εξής:

1. Πανηγύρι και τοπική ιστορία

Το πανηγύρι αποτελεί ορόσημο και τοπόσημο, για φαντασιακές και μη φαντασιακές κοινότητες.

 • Θεωρητικές και μεθολογικές οπτικές για τις τελετουργίες.
 • Πώς αποτυπώνεται η ιστορία του τόπου στο ιστορικό των πανηγυριών;
 • Πότε και με ποια αφορμή διοργανώνονται;
 • Οι εθνοπολιτισμικές ομάδες των συμμετεχόντων, οι σχέσεις μεταξύ τους και οι «ξένοι».

2. Πανηγύρι και οικονομία

Το πανηγύρι είναι μέρος μιας εποχικής (και όχι μόνο) οικονομικής δραστηριότητας, είτε συλλογικής, είτε ιδιωτικής. Η παράμετρος αυτή εξελίσσεται ιστορικά, και σήμερα συνδέεται άμεσα με την τουριστική ανάπτυξη και τις πολιτικές της βιωματικής συμμετοχής των επισκεπτών.

 • Πως οργανώνεται η οικονομία του πανηγυριού; Από τις επιτροπές της εκκλησίας, στα καφενεία και στους πολιτιστικούς συλλόγους.
 • Οργάνωση και διαχείριση των οικονομικών δεδομένων, έσοδα και έξοδα, τρόποι προβολής.
 • Το πανηγύρι ως έκφρασης εξουσίας και ανταγωνισμών σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό.
 • Το πανηγύρι ως σύγχρονο μέσο τουριστικής ανάπτυξης.

3. Πανηγύρι και μουσική

Η μουσική αποτελεί το βασικό συστατικό του πανηγυριού, που εκφράζει βασικές πολιτισμικές αξίες και αποτελεί ευαίσθητο δείκτη αισθητικών και νοοτροπιών. Προσέγγιση των παραγόντων και των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την μουσική πράξη κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού.

 • Το πανηγύρι και ο ήχος του.
 • Από την φωνή στα όργανα. Οι μουσικοί, το ρεπερτόριο και οι «πελάτες».
 • Διαμόρφωση μουσικής και χορευτικής ταυτότητας (έμφαση στη μουσική).
 • Από τις επιβιώσεις στις αναβιώσεις και στους νεοτερισμούς.

4.Το πανηγύρι ως παράσταση και άυλη πολιτιστική κληρονομιά

Το πανηγύρι ως παράσταση, και η συμμετοχή όλων των δρώντων υποκειμένων. Η παράμετρος αυτή αποτελεί από μόνη της έναν ενδιαφέροντα άξονα κοινωνικής/ανθρωπολογικής προσέγγισης του πανηγυριού, από την προετοιμασία του, την προβολή του μέχρι την πραγμάτωσή του.

 • Το πανηγύρι ως συμβολικό κεφάλαιο μιας κοινότητας.
 • Ζητήματα κοινωνικής επιτέλεσης (performance) και διαχείρισης ταυτότητας μέσω του πανηγυριού.
 • Ο λόγος (discourse) περί ‘ορθής’ (επι)-τέλεσης.
 • Εθιμικά «τυπικά» και ζητήματα αναβίωσης.
 • Χώρος και σκηνοθεσία του πανηγυριού.
 • Τοπικές και υπερτοπικές αντιλήψεις περί αυθεντικότητας.
 • Δελτία άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς (Unesco): το παράδειγμα του Συρράκου.

Στις ασκήσεις επιτόπιας έρευνας θα γίνουν καταγραφές όπως λαογραφική – ανθρωπολογική έρευνα γύρω από τους θεματικούς άξονες.

Σημαντικές ημερομηνίες
Οι εργασίες του ΘΕΣΤ θα πραγματοποιηθούν: 26 έως 31 Αυγούστου 2018
Υποβολή Αιτήσεων: έως 30 Ιουνίου 2018, Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής και στειλτε την στο tzoumerkasummerschool@gmail.com
Τελική Αξιολόγηση των Αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2018

Τόπος διεξαγωγής

Τα μαθήματα καθώς και η διαμονή/φιλοξενία των φοιτητών και των διδασκόντων θα πραγματοποιηθούν σε επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις στο Συρράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων.

Αριθμός Θέσεων: Ανώτατος Αριθμός: 20 άτομα

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 120 ευρώ. Περιλαμβάνονται:
α. Παρακολούθηση / Συμμετοχή στο σύνολο των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
β. Διαμονή
γ. Διατροφή: Πρωινό και Γεύμα
δ. Μετακινήσεις για τις Ασκήσεις Επιτόπιας Έρευνας

Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων από/προς τον χώρο διεξαγωγής και διαμονής.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο, εφόσον παρακολουθήσουν τα μαθήματα και το σύνολο των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων επιτόπιας έρευνας σε ποσοστό 100% και μετά την αποστολή των ερευνητικών ημερολογίων.

Διδάσκοντες

Ανδρουλάκη Μαρία,Ερευνήτρια – Μουσικός Β΄ βαθμίδας Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Αυδίκος Ευάγγελος.Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Βοζίκας Γιώργος, Ερευνητής Γ΄ βαθμίδας, Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Γούσιος Δημήτριος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δαλκαβούκης Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνογραφίας του Ελλαδικού Χώρου, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Μάργαρη Ζωή, Ερευνήτρια Γ΄ βαθμίδας Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Θεοδοσίου Σίσσυ, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου
Κακάμπουρα Ρέα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών
Κοζιού Σόνια, Φιλόλογος, Διδάκτορας Εθνομουσικολογίας
Κοκκώνης Γιώργος, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου, Εργαστήριο Ψηφιακής και Έντυπης Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής (ΕΨΕΤΕΜ)
Οικονόμου Ανδρομάχη, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Παπακώστας Χρήστος, Επίκουρος καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών
Φωτοπούλου Σταυρούλα-Βίλλυ, Διευθύντρια Νεότερη Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ΥΠΠΟΑ
Χρυσανθοπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρυσού Κυριακή, Ερευνήτρια Γ’ βαθμίδας του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πηγή

1 Σχόλιο

Τα σχόλια είναι κλειστά