Ενημέρωση προς τους οφειλέτες της Υπηρεσίας Ύδρευσης από τον Δήμο Λευκάδας

Το νερό, κοινωνικό αγαθό, αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα από το οποίο εξαρτάται η ποιότητα ζωής και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν συσσωρευτεί στο Δήμο μας η παρούσα Δημοτική Αρχή, με την ανάληψη των καθηκόντων της, προγραμμάτισε και εκτελεί ένα πλέγμα ενεργειών αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης και διοικητικής τακτοποίησης, πολλές των οποίων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ κάποιες είναι σε εξέλιξη με τα συνεχιζόμενα έργα.

Με βάση την αρχή, αλλά και υποχρέωση της ανταποδοτικότητας, η εξόφληση των οφειλών από τέλη ύδρευσης είναι καθοριστική για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έτσι, παρακαλούνται οι οφειλέτες του Δήμου Λευκάδας να προχωρήσουν άμεσα στην τακτοποίηση των οφειλών τους. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Ν.4152/2013 έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης τμηματικής καταβολής σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις, ενώ οι αδύναμες οικονομικά ομάδες συμπολιτών μας προστατεύονται από το γενικευμένο κοινωνικό τιμολόγιο που έχει θεσπίσει ο Δήμος μας.

Τέλος, στην παρούσα φάση, καλούνται οι μεγαλοοφειλέτες του Δήμου, με χρέη άνω των 3.οοο ευρώ, οι οποίοι άλλωστε έχουν ήδη ενημερωθεί εγγράφως για την καταβολή και εξόφληση των βεβαιωμένων οφειλών τους, να προβούν άμεσα σε εξόφληση ή ρύθμιση. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος θα προβεί δίχως άλλη ειδοποίηση στη διακοπή της παροχής του νερού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του κανονισμού ύδρευσης. Οι διακοπές νερού που αφορούν μόνο επιχειρήσεις, θα αρχίσουν από τις 26 Ιουνίου 2018, σταδιακά από τους μεγαλύτερους οφειλέτες.

Από τον Δήμο Λευκάδας