Κατά 13,8% αυξήθηκαν τα τουριστικά έσοδα το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου

Από τον Ηλία Μπέλλο

Με ρυθμούς της τάξης του 14% αυξάνονται οι εισπράξεις από τον τουρισμό μέχρι στιγμής το 2018 και 13% των αφίξεων. Ο συσχετισμός μεταξύ ρυθμού αύξησης των επισκεπτών και αυτού των εσόδων δείχνει μικρή αύξηση και της κατά κεφαλήν δαπάνης. Κυρίως όμως η άνοδος των αφίξεων, και ειδικά τον Μάρτιο, παρέχει ενδείξεις διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου και παράλληλης μείωσης της εποχικότητας, κάτι που είναι και ζητούμενο για τη διάχυση των ωφελειών στην οικονομία και την απασχόληση. Ειδικά τον Μάρτιο η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων έφτασε το 28,2% προμηνύοντας μια πολύ καλή χρονιά, εφόσον βέβαια δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 13,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα 557 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή προέρχεται από την αύξηση κατά 18,9% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης των «28», οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 318 εκατ. και στην αύξηση κατά 8,4% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της Ε.Ε., οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 232 εκατ. Μόνον τον Μάρτιο οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 28,2%, στα 94 εκατ.

Πρωταγωνιστής του πρώτου τριμήνου στην προέλευση των ταξιδιωτών και των σχετικών εσόδων είναι για μία ακόμη φορά η Γερμανία ακολουθούμενη από τη Βρετανία και τη Γαλλία. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 8,9% και διαμορφώθηκαν στα 16 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 25,7% και διαμορφώθηκαν στα 72 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 24,8% και διαμορφώθηκαν στα 42 εκατ. Από τις χώρες εκτός Ευρώπης αξίζει να σημειωθεί πως μείωση 35,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν επίσης κατά 35,3% και διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ.

Ανοδο ανάλογη των εισπράξεων παρουσίασαν βέβαια και οι αφίξεις. Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 12,8% και διαμορφώθηκε στα 1,796 εκατ. ταξιδιώτες έναντι 1,592 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 8,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 18,6%.

Με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ, κατά το πρώτο τρίμηνο, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 86 εκατ. ευρώ, όσο και την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Πηγή