Τον οδικό άξονα Άκτιο-Αμβρακία επιδιώκει να ολοκληρώσει το Υποδομών

Τη διαγωνιστική διαδικασία για τη  δημοπράτηση των υπολειπόμενων εργασιών, ύψους 150 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) στον οδικό άξονα Άκτιο-Αμβρακία με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών. Σήμερα θα δημοσιευθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η προκήρυξη του διαγωνισμού στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα δημοσιευθεί σήμερα, απεστάλη προς δημοσίευση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το απόγευμα της Παρασκευής. Στη συνέχεια έχει προβλεφθεί να ολοκληρωθούν ταχύτατα οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Στόχος, η ολοκλήρωση του έργου, που εδώ και μία οκταετία έχει καταδικάσει σε απομόνωση και χείριστες συνθήκες οδικής ασφάλειας τους κατοίκους της.  Ο οδικός άξονας ‘Ακτιο – Αμβρακία μήκους 48,5 χιλιομέτρων παραμένει ημιτελής από το 2010.

Όπως ακόμη σημειώνεται, ολοκληρώθηκαν οι οριστικές εγκεκριμένες μελέτες που αφορούν το σύνολο του έργου, καθώς και όλες οι διαδικασίες απαλλοτριώσεων του έργου με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Το αντικείμενο του έργου, όπως περιγράφεται στο κείμενο της προκήρυξης, είναι η κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωσης της Πράξης “Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης της Περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου”, που δεν ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια των αρχικών συμβάσεων.  Ο οδικός άξονας Άκτιο-Αμβρακία αποτελεί στην ουσία τον πρώτο κάθετο άξονα της Ιόνιας Οδού. θα συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία των περιοχών εκατέρωθεν του Αμβρακικού, ο οποίος επί χρόνια αποτελούσε μία φυσική τομή στη δυτική πλευρά της χώρας και επέτεινε τα χρόνια προβλήματα απομόνωσης της περιοχής.

Πηγή