Η ανακαίνιση της οικίας Ζαμπελίων εντάχθηκε στο ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014 -2020 με ποσό 1.050.880 ευρώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

15.327.180,30 € για σημαντικά έργα πολιτισμού υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος

Αφορούν τα έργα στον Φοίνικα, Πινακοθήκη Γιαλλινά και Δημόσια Βιβλιοθήκη (Κέρκυρα), την οικία Ζαμπελίων (Λευκάδα) και την πολιτιστική κληρονομιά (Μεγανήσι)

Σημαντικά έργα πολιτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 15.327.180,30 ευρώ εντάχθηκαν στο ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014 -2020 (Άξονας 2 – Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη) με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτου.

Πρόκειται για τα εξής έργα:

 Αποκατάσταση Θεάτρου “Φοίνικας” Κέρκυρας (προυπ. 5.954.300,00 ευρώ).

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του ιστορικού θεάτρου και περιλαμβάνει: Αποκατάσταση και ενίσχυση του φέροντα οργανισμού – Αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων και ανακατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στο χώρο του θερινού θεάτρου – Αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων (θεάτρου και βοηθητικών χώρων) – Αποκατάσταση στεγών και πατωμάτων – Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις – Προμήθεια καθισμάτων – Εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμΕΑ.
Προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/12/2021. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Κέρκυρας.

 Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά στην Κέρκυρα (προυπ. 5.069.210,28 ευρώ).

Η πράξη αφορά στην αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης ιδιοκτησίας του ιδρύματος Άγγελου Γιαλλινά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου το ισόγειο της πινακοθήκης θα φιλοξενήσει χρήσεις εκπαιδευτικές, αναψυχής και εμπορικές, ο πρώτος όροφος θα είναι ο χώρος με την κυρίως εκθεσιακή χρήση ζωγραφικών έργων του Άγγελου Γιαλλινά, ο δεύτερος όροφος θα φιλοξενήσει πολλαπλές χρήσεις ενώ στην υποστέγη θα στεγαστούν κατά κύριο λόγο οι διοικητικές ανάγκες του ιδρύματος και αποθηκευτικοί χώροι. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Κέρκυρας και φορέας λειτουργίας το Ίδρυμα Γιαλλινά.
Προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/12/2021.

 Αναβάθμιση εγκαταστάσεων δημόσιας βιβλιοθήκης και ΓΑΚ στο κτίριο των Αγγλικών Στρατώνων του Παλαιού Φρουρίου στην Κέρκυρα (προυπ. 2.822.790,02ευρώ).

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κινητών αρχειοθηκών στο κτίριο των Αγγλικών Στρατώνων του Παλαιού Φρουρίου της Κέρκυρας όπου στεγάζονται τα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Κέρκυρας. Δικαιούχος του έργου είναι το Υπουργείο Παιδείας και φορείς λειτουργίας η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους – ΓΑΚ Ν. Κέρκυρας. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020.

  Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλιου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας (προυπ. 1.050.880,00ευρώ).

Η πράξη αφορά την αποκατάσταση του κτιρίου Ζαμπελίων και τη διαμόρφωσή του σε κέντρο γραμμάτων και τεχνών. Στο ισόγειο της οικίας Ζαμπελίων θα υπάρχει η υποδοχή και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων με τον υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων, ενώ στον 1ο όροφο διαμορφώνεται η κλειστή αίθουσα εκδηλώσεων και διάφοροι χώροι γραφείων, βιβλιοθήκης κλπ. Περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια επίπλων και οπτικοακουστικού εξοπλισμού. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Λευκάδας και η ολοκλήρωσή του προβλέπεται στις 31/12/2020.

 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου (430.000,00ευρώ).

Η πράξη αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση δύο ανενεργών ελαιοτριβείων στο Μεγανήσι, τα οποία θα λειτουργήσουν ως εκθεσιακοί χώροι παρουσιάζοντας στοιχεία της λαογραφικής, ναυτικής, βιομηχανικής παράδοσης του νησιού. Το έργο θα υλοποιήσει ο Δήμος Λευκάδας αλλά κύριος του έργου είναι ο Δήμος Μεγανησίου. Το έργο θα ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2020.

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.