Τοποθέτηση νέου σωλήνα υδροδότησης στην τοπική κοινότητα Φτερνού

Με το έργο «Αποκατάσταση βλαβών και έργα βελτίωσης συστημάτων ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Νυδριού, Κατούνας-Λυγιάς, Φτερνού» που εκτελείται από τον Δήμο Λευκάδας, προϋπολογισμού 584.000€, διενεργείται η αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης του οικισμού Φτερνού από το αντλιοστάσιο στη θέση «ΦΑΟ» μέχρι τη δεξαμενή του χωριού. Το συνολικό μήκος του αγωγού ανέρχεται στα 2.200m και το κόστος του τμήματος του έργου αυτού είναι 120.000€ περίπου.

Οι εργασίες στο Φτερνό άρχισαν την Παρασκευή 9-3-2018 και αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά το προσεχές διήμερο. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες εργασίες αντικατάστασης του δίδυμου αγωγού ύδρευσης στον κεντρικό δρόμο του Νυδριού και επίκειται η αποκατάσταση του οδοστρώματος στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Με την αποπεράτωση του έργου αποκαθίσταται η αδιάλειπτη παροχή νερού στον οικισμό του Φτερνού, που στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Από το Δήμο Λευκάδας