Ενημερωτικό δελτίο οικονομικής επιτροπής Δήμου Λευκάδας

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2018 αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Η έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ. Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΟΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 25.998,34 €.
  • Η έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΔΡΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού 113.999.96 €.

Από το Δήμο Λευκαδας