Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση άδειας ίδρυσης στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

Ανακοινώνουμε τις κενές θέσεις φαρμακείων, όπως αυτές υφίσταντο μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2017, για χορήγηση άδειας ίδρυσης στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, όπως παρακάτω:

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

(σύμφωνα με την απογραφή του 2011)

22.652

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 13.490
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Λευκάδα, Καλλιγόνι, Φρύνι)  

9.364

 

0

Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικήτα 108 1
Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου (Αλέξανδρος, Κολλυβάτα, Νικιάνα)  

752

 

0

Τοπική Κοινότητα Απολπαίνης 819 1
Τοπική Κοινότητα Τσουκαλάδων (Καλαβρός, Τσουκαλάδες) 536 0
Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου 211 1
Τοπική Κοινότητα Καρυωτών 532 1
Τοπική Κοινότητα Κατούνης (Επίσκοπος, Κατούνα, Λυγιά) 1.168 0
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 3.570
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΔΡΙΟΥ (Νυδρί, Ράχη) 1.218 0
Τοπική Κοινότητα Βαυκερής  (Βαυκερή) 63 1
Τοπική Κοινότητα Βλυχού (Βλυχό, Γένι) 525 0
Τοπική Κοινότητα Κατωχωρίου (Κατωχώρι, Δεσίμι) 138 1
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου

(Αγ.Χριστόφορος, Μαδουρή, Καλλιθέα, Νεοχώριον)

 

602

 

1

Τοπική Κοινότητα Πλατυστόμων (Περιγιάλι, Πλατύστομα) 369 1
Τοπική Κοινότητα Πόρου (Μικρός Γιαλός, Πόρος) 232 1
Τοπική Κοινότητα Φτερνού 181 1
Τοπική Κοινότητα Χαραδιατίκων (Άλατρο, Στενό, Χαραδιάτικα)  

241

 

1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 2.768
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία    125 1
Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου (Άγιος Πέτρος, Πόντι)    548 0
Τοπική Κοινότητα Αθανίου (Αθάνι, Άγιος Νικόλαος Νηράς)    213 1
Τοπική Κοινότητα Βασιλικής    395 0
Τοπική Κοινότητα Βουρνικά    154 1
Τοπική Κοινότητα Δραγάνου (Δράγανο, Πανωχώριο)     73 1
Τοπική Κοινότητα Ευγήρου (Εύγηρος, Σύβοτα)   141 1
Τοπική Κοινότητα Κομηλίου     40 1
Τοπική Κοινότητα Κονταραίνης   168 1
Τοπική Κοινότητα Μαραντοχωρίου   330 1
Τοπική Κοινότητα Κομηλίου (Μανάση, Νικολής)   102 1
Τοπική Κοινότητα Σύβρου   379 1
Τοπική Κοινότητα Χορτάτων   100 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 1.377
Τοπική Κοινότητα Ασπρογερακάτων      98 1
Τοπική Κοινότητα Δρυμώνος      28 1
Τοπική Κοινότητα Εξανθείας    170 1
Τοπική Κοινότητα Καβάλου    180 1
Τοπική Κοινότητα Λαζαράτων    526 0
Τοπική Κοινότητα Πινακοχωρίου    214 1
Τοπική Κοινότητα Σπανοχωρίου    161 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ    871
Τοπική Κοινότητα Εγκλουβής (Εγκλουβή, Αμμόκαμπος)    125 1
Τοπική Κοινότητα Καρυάς 589 0
Τοπική Κοινότητα Πηγαδησάνων 157 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΥ   80
Δημοτική Κοινότητα Καστού   80 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ 496
Δημοτική Κοινότητα Καλάμου (Κάλαμος, Επισκοπή) 496 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 1.041  
Τοπική Κοινότητα Βαθέος    203 1
Τοπική Κοινότητα Κατωμερίου    455 0
Τοπική Κοινότητα Σπαρτοχωρίου (Σκορπιός, Σπάρτη, Σπαρτοχώρι )  

383

 

1

 

  • Οι Αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας που είναι: ygeia.lefkada@pin.gov.gr εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου 2018. Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλλει την Αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από αυτόν η από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη, σύμφωνα με τον Νόμο για το γνήσιο της υπογραφής, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, στο Διοικητήριο.
  • Οι Αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε ημέρα αργίας πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
  • Οι Αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου εργασίας (μετά την 15:00 μ.μ) πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο Περιφερειάρχης
Θεόδωρος  Γαλιατσάτος