Ενημερωτικό δελτίο Oικονομικής Eπιτροπής Δήμου Λευκάδας

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 24ης Ιανουαρίου 2018 αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Η έγκριση δικαιολογητικών κατακύρωσης αναδόχου στα πλαίσια του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 100.000,00 €.
  • Η έγκριση δικαιολογητικών κατακύρωσης αναδόχου στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 13.400,00 €.

Από το Δήμο Λευκάδας