Αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

Δελτίο Τύπου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της 23ης Νοεμβρίου 2017 συζήτησε και αποφάσισε τα εξής :

– Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΕΛΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΒΑΡΔΑ“» προϋπολογισμού 24.800,00€.

-. Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΦΥΣΣΕΣ” προϋπολογισμού 8.000,00€.

– Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ» προϋπολογισμού 10.000,00€.                                  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ