Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στις συνεδριάσεις 2, 15 & 16 Νοεμβρίου 2017, μεταξύ άλλων θεμάτων συζήτησε και αποφάσισε τα εξής:

-Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 399.996,99 €.

-Την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

-Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΩΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ», προϋπ/σμού 400.000€.

-Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 115.652,11 €.

-Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 5.799,48 €.

-Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΡΟΓΚΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ Τ.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ», προϋπολογισμού 6.999,50 €.

-Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (Δημοτική Ενότητα Καρυάς), προϋπολογισμού  300.000€.

-Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020«Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», για υλοποίηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ».

-Καταβολή σε χρήμα της αξίας του γάλακτος και των ειδών ατομικής προστασίας που δεν χορηγήθηκε σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016.

-Επεκτάσεις στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού (Φ.Ο.Π). Δήμου Λευκάδας.

-Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Λευκάδας στο Εμπορικό Επιμελητήριο για στολισμό και διοργάνωση εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2017 και Πρωτοχρονιάς 2018.

-Υποβολή αιτήματος στην Δ/νσηΟικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου προμήθειας υλικού συνολικού ποσού 7.812 € για την υλοποίηση δράσεων του εγκεκριμένου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ