Αμείωτο το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ολόκληρη την ΕΕ: Οι 4 παράγοντες που το προκαλούν

Το αμείωτο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ολόκληρη την ΕΕ καταγράφει, μεταξύ άλλων, η έρευνα Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, το 2014 οι συνολικές μέσες ετήσιες αποδοχές των γυναικών στην Ελλάδα παρέμεναν χαμηλότερες κατά 41,4%, έναντι 39,6% στην ΕΕ το 2015. Σε ό,τι αφορά τη διαφορά των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών, μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι αποδοχές των γυναικών στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες κατά 15%, έναντι 16,3% στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η σημαντική μισθολογική διαφορά, μεταξύ ανδρών και γυναικών, οφείλεται κυρίως σε τέσσερις λόγους:

  • Πρώτον, στο γεγονός ότι οι διοικητικές θέσεις που αμείβονται καλύτερα καταλαμβάνονται κυρίως από άνδρες, οι οποίοι παίρνουν πιο συχνά προαγωγή από τις γυναίκες. Αυτή η τάση κορυφώνεται στις υψηλές θέσεις, όπου οι γυναίκες αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 6% των Διευθυνόντων Συμβούλων.
  • Δεύτερον, οι γυναίκες αναλαμβάνουν άμισθα καθήκοντα, όπως το νοικοκυριό και τη φροντίδα των παιδιών ή συγγενικών προσώπων σε μεγαλύτερη κλίμακα απ’ ότι οι άνδρες. Οι εργαζόμενοι άνδρες περνούν κατά μέσο όρο 9 ώρες την εβδομάδα σε άμισθες δραστηριότητες φροντίδας και νοικοκυριού, ενώ οι γυναίκες περνούν 22 ώρες. Το γεγονός αυτό αντανακλάται στην αγορά εργασίας με πάνω από μία στις 3 γυναίκες να μειώνουν τις έμμισθες ώρες εργασίας τους.
  • Τρίτον, οι γυναίκες έχουν την τάση να περνούν συχνότερα περιόδους μακριά από την αγορά εργασίας και να διακόπτουν τη σταδιοδρομία τους για τη φροντίδα των παιδιών ή συγγενικών προσώπων. Αυτές οι διακοπές δεν επηρεάζουν μόνο τις ωριαίες αποδοχές, αλλά έχουν επίσης αντίκτυπο στις μελλοντικές αποδοχές και συντάξεις.
  • Τέταρτον, οι γυναίκες έχουν την τάση να υπερεκπροσωπούνται σε τομείς όπως η διδασκαλία ή οι πωλήσεις που προσφέρουν χαμηλότερα ωρομίσθια.
  • Πέμπτον, στις μισθολογικές διακρίσεις, που αν και παράνομες, συνεχίζουν να ενισχύουν τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας Ευρωβαρόμετρο, η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, Βέρα Γιούροβα δήλωσε: «Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων τόσο στην πολιτική όσο και στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η αμοιβή των γυναικών παραμένει κατά μέσο όρο κατά 16 % χαμηλότερη από την αμοιβή των ανδρών σε ολόκληρη την ΕΕ. Παράλληλα, η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη. Αυτό είναι άδικο και απαράδεκτο στη σημερινή κοινωνία. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων πρέπει να γεφυρωθεί, επειδή η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών είναι η καλύτερη προστασία κατά της βίας».

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, σε ό,τι φορά την ισότητα των φύλων, 9 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων είναι σημαντική για την κοινωνία, την οικονομία και τους ίδιους προσωπικά.

Επιπλέον, περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους πιστεύουν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες σε θέσεις λήψης πολιτικών αποφάσεων, με 7 στους 10 να υποστηρίζουν τα νομικά μέτρα για τη διασφάλιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πολιτική. Επίσης, περισσότεροι από 8 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν ότι ένας άνδρας θα πρέπει να εκτελεί ίσο μερίδιο των οικιακών εργασιών, ή να παίρνει γονική άδεια για να φροντίσει τα παιδιά του. Ωστόσο, η πλειονότητα θεωρεί ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να δαπανούν περισσότερο χρόνο για τις οικιακές εργασίες και την παροχή φροντίδας απ’ ό,τι οι άνδρες (73%).

Τέλος, το 90% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι είναι απαράδεκτο να αμείβονται οι γυναίκες λιγότερο από τους άνδρες, και το 64% είναι υπέρ της μισθολογικής διαφάνειας ως μέσου για την επίτευξη αλλαγής στον εν λόγω τομέα.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Πηγή