Σεμινάριο για Νηπιαγωγούς από το Κέντρο Πρόληψης «Δίαυλος»

Σεμινάριο για Νηπιαγωγούς «Συναισθήματα, ένας οδηγός στη ζωή μας…»

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ

Ημερομηνίες υλοποίησης: 20-21-27 και 28 Νοεμβρίου
Ώρες: 17.00-20.00, στο χώρο του  Κέντρου Πρόληψης
Συντονίστρια: Μαρία Γεωργάκη, επιστημονικό στέλεχος πρόληψης

Δηλώσεις Συμμετοχής έως 15/11/2017 στο fax 2645023176 ή στο e-mail keprolef@otenet.gr

Πληροφορίες στο τηλ. 2645024248
Θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Λίγα λόγια για το σεμινάριο

Τα συναισθήματα είναι «οι οδηγοί μας» στη ζωή. Με την ύπαρξή τους μας ενημερώνουν για τον αντίκτυπο που έχει για εμάς μια συγκεκριμένη κατάσταση και μας καθοδηγούν σχετικά με τη δράση μας σε σχέση με αυτή. Όταν είμαστε παιδιά, στο ξεκίνημα της ζωής μας, έχουμε έντονη σύγχυση σχετικά με τα συναισθήματά μας, νιώθοντας την ανάγκη να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας, ώστε να δώσουμε το δικό μας νόημα στη ζωή.

Για να εξελιχθεί αυτή η διαδικασία ομαλά και αποδοτικά, χρειάζεται να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε, να κατονομάσουμε και να επικοινωνήσουμε τα συναισθήματά μας. Πρόκειται για μια διεργασία που ξεκινά στο πλαίσιο της οικογένειας, ενώ συνεχίζεται στο πλαίσιο του σχολείου αλλά και της κοινωνίας που ζούμε. Μέσα σε αυτές τις δομές μαθαίνουμε τον τρόπο να εκφράζουμε/να διαχειριζόμαστε ή να απωθούμε/να κρύβουμε/να αρνούμαστε τα συναισθήματά μας.

Η συναισθηματική εκπαίδευση που λαμβάνουμε είναι σημαντική, γιατί η μετέπειτα ζωή μας ως ενήλικες θα βασιστεί σε αυτήν. Ας δούμε λοιπόν κατά πόσο είμαστε σε επαφή με τα συναισθήματά μας, πόσο τα εκφράζουμε ή τα αρνούμαστε, αν τελικά αποδεχόμαστε τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων γύρω μας, και πώς μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν και να επικοινωνήσουν τα δικά τους- πολλές φορές έντονα- συναισθήματα.