Πράσινο Ακρωτήριο: 100% ανανεώσιμη ενέργεια ως το 2025

Το Πράσινο Ακρωτήριο έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο για τον ενεργειακό τομέα, με την κυβέρνηση να δεσμεύεται ότι το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2025.

Το Πράσινο Ακρωτήριο αποτελείται από δέκα νησιά, εννέα από τα οποία είναι κατοικημένα, περίπου 600 χιλιόμετρα δυτικά της Σενεγάλης. Σχεδόν όλοι οι 550.000 κάτοικοι των νησιών έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά περίπου το ένα τρίτο εξακολουθεί να βασίζεται σε καυσόξυλα και κάρβουνο για οικιακή χρήση. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της υποσαχάριας Αφρικής, αλλά οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα υψηλές, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αντίστοιχες τιμές στις ανεπτυγμένες χώρες.

Το Πράσινο Ακρωτήριο έχει ήδη αρχίσει να στρέφεται σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, με το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχεται από ανανεώσιμες πηγές. Μεταξύ 2015 και 2020, η χώρα εκτιμάται ότι σχεδόν θα διπλασιάσει την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ορισμένες χώρες λαμβάνουν σχεδόν ολόκληρη την ηλεκτρική τους ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, αλλά διαθέτουν σημαντικούς υδροηλεκτρικούς πόρους, σε αντίθεση με το Πράσινο Ακρωτήριο, που θα είναι μοναδικό στην επίτευξη 100% ανανεώσιμης ενέργειας με ένα διαφορετικό μείγμα πόρων.

Όπως και η ηπειρωτική Αφρική, το Πράσινο Ακρωτήριο διαθέτει μια ποικιλία ανανεώσιμων πόρων και τεχνολογιών, όπως δυνατούς ανέμους για αιολική παραγωγή στο βορειοανατολικό κομμάτι της χώρας, υψηλή ηλιοφάνεια αλλά και γεωθερμικούς πόρους. Η δυσκολία στην εφαρμογή του φιλόδοξου πλάνου έγκειται κυρίως στην υιοθέτηση και την ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας και επέκτασης του δικτύου διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή