Εθελοντική αιμοδοσία στο Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου
Ώρα 10:00-13:30
Πνευματικό Κέντρο σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Λευκάδας