Νέο Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Λευκάδας

Μετά από τις  αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 21/10/2017 η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Λευκάδας έχει ως εξής :

Δουβίτσας Αντώνιος: Πρόεδρος
Σταύρακας Ανδρέας: Αντιπρόεδρος
Άγριος Χρήστος: Β΄Αντιπρόεδρος
Λιβιτσάνου Μαρία: Γεν.Γραμματέας
Σολδάτος Χαρίλαος: Ταμίας
Βανδώρου Κωνσταντίνα: Μέλος
Κατσιγιάνννης Αλέξανδρος: Μέλος

«Γνωρίζοντας απόλυτα τα προβλήματα του κλάδου μας. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση τους και ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας.»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος
Αντώνιος Ι. Δουβίτσας

Η Γεν. Γραμματέας
Λιβιτσάνου Ι. Μαρία