Αύξηση των επισκεπτών στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους σημειώθηκε τον Ιούνιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Ιούνιο 2017.

Βάσει των αποτελεσμάτων, τον φετινό Ιούνιο,  σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, παρατηρήθηκε αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων κατά 19,9%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 56,2%  και αύξηση των εισπράξεων κατά 26,1%.

Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά τον μήνα Ιούνιο 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 20,9%, ο αριθμός των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου παρουσίασε αύξηση κατά 29,3%, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 17,7%.

Η παρούσα έρευνα από το έτος 1970 είναι συνεχής και παράγει μηνιαία στοιχεία και κατ’ επέκταση ετήσια, τα οποία στηρίζονται στην ΚΥΑ 15189/Β379/73. Η  ΕΛΣΤΑΤ προβαίνει στην πινακοποίηση των στοιχείων που αφορούν στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Πηγή