Επιμορφωτικό σεμινάριο: Η Έρευνα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες-Μεθοδολογικός σχεδιασμός και τεχνικές έρευνας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                                      

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας, στα πλαίσια των επιμορφωτικών του δραστηριοτήτων -σύμφωνα και με το καταστατικό ίδρυσής του-, θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο από την αρχή του σχολικού έτους 2017-2018, σε συνεργασία με το ΤΕΙ Λευκάδας και θέμα:  Η Έρευνα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες-Μεθοδολογικός σχεδιασμός και τεχνικές έρευνας. Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς των παρακάτω ειδικοτήτων (είτε είναι τοποθετημένοι σε σχολεία μας είτε είναι αδιόριστοι ή άνεργοι ή υπηρετούν σε άλλους φορείς): ΠΕ2-Φιλολόγων, ΠΕ1-Θεολόγων, ΠΕ5-Γαλλικής Φιλολογίας,  ΠΕ6-Αγγλικής Φιλολογίας,  ΠΕ7-Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ8-Καλλιτεχνικών, ΠΕ10-Κοινωνιολόγων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα επιστημονικής έρευνας, στις μεθόδους και τεχνικές που αξιοποιούν οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στην ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων,  στη συγγραφή επιστημονικής εργασίας. Οι ενότητες που θα διδαχθούν θα προσφέρουν σημαντική βοήθεια στον εκπαιδευτικό που διεξάγει μικρές έρευνες στα πλαίσια των εκπαιδευτικών σχεδίων εργασίας (project) αλλά και στην προσωπική του εμπλοκή σε θέματα έρευνας και την αξιοποίηση της γνώσης του σε ερευνητικά προγράμματα με σκοπό την προσωπική επαγγελματική του ανάπτυξη.

Σημειώνουμε ότι το σεμινάριο αυτό είναι η εισαγωγή στις εργασίες της Ομάδας Έρευνας που συγκρότησε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων κατά το προηγούμενο σχολικό έτος αποσκοπώντας στην παροχή ευκαιριών για την επιστημονική και εκπαιδευτική αναβάθμιση των συναδέλφων των θεωρητικών επιστημών και στην διερεύνηση θεμάτων σχετικών με την τοπική ιστορία, λαογραφία, εκπαίδευση, λογοτεχνία, τέχνη, αλλά και ευρύτερα. Όπως επίσης και στην αξιοποίηση του πλούτου των βιβλιοθηκών του τόπου και των ΓΑΚ.

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε 30 ώρες και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Τα μαθήματα θα διεξάγονται απογευματινές ώρες, εκτός ωρών διδασκαλίας.

Προκειμένου για τη διαμόρφωση του τελικού προγράμματος και με σκοπό να διευκολυνθείτε, θα σας παρακαλούσαμε μαζί με τη δήλωση εγγραφής σας να απαντήσετε και στα ερωτήματα της φόρμας που θα συμπληρώσετε. Η σχετική φόρμα επισυνάπτεται.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ορίζεται η 30ή Οκτωβρίου 2017.

Η δήλωση συμμετοχής να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: kopsidaanna@yahoo.gr  (Κοψιδά Άννα).

Πληροφορίες στα παρακάτω τηλέφωνα:

697 55 800 45 (Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού, Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Λευκάδας).  Ηλεκτρονική διεύθυνση: kopsidav@yahoo.gr

697 90 82 014 (Άννα Κοψιδά, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Λευκάδας).

 

Εκ μέρους του Συνδέσμου Φιλολόγων Λευκάδας

Η Πρόεδρος                                                               Η Γενική Γραμματέας

Δρ. Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού                                           Κατερίνα Ροντογιάννη

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (ΠΕ2, ΠΕ1, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ10)

ΘΕΜΑ: Η Έρευνα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες-Μεθοδολογικός σχεδιασμός και τεχνικές έρευνας

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. Εισηγήτρια: Άννα Κοψιδά, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Λευκάδας

Διάρκεια: 4 διαλέξεις Χ 2 ώρες=8 ώρες

Αντικείμενο

 • Τι είναι  Επιστημονική Έρευνα
 • Η έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
 • Θεωρία και έρευνα-Η μεταξύ τους σχέση
 • Χαρακτηριστικά της Επιστημονικής Έρευνας
 • Επιλογή και εξειδίκευση του θέματος
 • Αναδίφηση Βιβλιογραφίας
 • Συγκέντρωση – Ταξινόμηση –  Αποδελτίωση Βιβλιογραφικού υλικού
 •  Μέθοδοι και Τεχνικές Επιστημονικής Έρευνας: Περιορισμοί , Αξιοπιστία και Εγκυρότητα, Βιβλιογραφικές αναφορές
 • Δειγματοληπτική έρευνα
 • Σχεδιασμός και διανομή Ερωτηματολογίου
 • Μορφή και διατύπωση των ερωτήσεων
 • Οι τύποι των ερωτήσεων
 • Η πιλοτική (δοκιμαστική) έρευνα
 • Σχεδιασμός  και διεξαγωγή συνεντεύξεων
 • Η ανάλυση περιεχομένου

 

Β.Εισηγήτρια: Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού, Διδάκτωρ Κοινωνικής Λαογραφίας, Eπίτ. Σχ. Σύμβουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Λευκάδας

Διάρκεια: 4 διαλέξεις Χ 2 ώρες=8 ώρες

Αντικείμενο

 • Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας
 • Η Παρατήρηση στην έρευνα
 • Μέθοδος Βιογραφικού ιστορικού-Βιογραφική μέθοδος
 • Γραπτά  τεκμήρια – Προφορική μαρτυρία/Αφηγήσεις ζωής
 • Η αυτοβιογραφία ως λογοτεχνικό είδος
 • Βιογραφική προσέγγιση – ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
 • Οδηγός βιογραφικής συνέντευξης
 • Μελέτη  περίπτωσης (case study )
 • Επιτόπια έρευνα (Λαογραφία, Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία)
 • Η συμμετοχική παρατήρηση
 • Ο ερευνητής και η επιλογή του πεδίου έρευνας
 • Το «εγώ» και «ο άλλος»-Η αναγνώριση και η κατανόηση του «άλλου»
 • Αφηγήσεις ζωής
 • Καταγραφή δεδομένων-Κατηγοριοποίηση και ερμηνεία
 • Διάρθρωση και συγγραφή της Επιστημονικής εργασίας
 • Παραδείγματα και εφαρμογές Επιστημονικής έρευνας

 

Γ.  Εισηγητής:

Στέργιος Παλαμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Αντικείμενο: 

 • Δημιουργία προσωπικού ιστολογίου (Blog) ή Web Site με χρήση του WordPress και εργαλείων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, ήχου και video

Διάρκεια: 3 διαλέξεις Χ 2 ώρες = 6 ώρες

 

Δ.  Εισηγήτρια:

Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Αντικείμενο: 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ Η/Υ:

Α) Καταχώριση και παρουσίαση δεδομένων, Γραφήματα, Βασικά στατιστικά μέτρα

Β)  Έλεγχος υποθέσεων, Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA)

Γ) Απλή γραμμική παλινδρόμηση, Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Πίνακες συνάφειας και στατιστικός έλεγχος χ2

Διάρκεια: 4 διαλέξεις Χ 2 ώρες = 8 ώρες

 

Εκ μέρους του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού

Εκ μέρους του ΤΕΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χριστίνα Μπενέκη