Δράσεις της «Λευκογαίας» με τα σχολεία

 Συλλογή υλικού προς ανακύκλωση από το 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας

Συνεχίζοντας το έργο στην ανακύκλωση υλικών και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η «Λευκογαία» υλοποιεί δράσεις, που στηρίζονται στην εθελοντική προσφορά των πολιτών της Λευκάδας και την ουσιαστική στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο του Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  που λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο με τη σύμπραξη σχολείων του νησιού μας, υλοποιήθηκε μία ακόμα δράση συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών από το 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας, τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικοί του Σχολείου και ο Δ/ντής προσέφεραν μεγάλη βοήθεια στους εθελοντές της «Λευκογαίας», συμμετέχοντας στη συλλογή και τη μεταφόρτωση του υλικού.

Δέσμευση όλων είναι οι κοινές δράσεις με τα σχολεία να συνεχιστούν και να πολλαπλασιαστούν με την εθελοντική συμμετοχή μαθητών και των οικολογικών ομάδων τους.

 

Για τη Λευκογαία,

Η Διοικούσα Επιτροπή