Σε εξέλιξη οι διαδικασίες μελέτης για το έργο ύδρευσης Νομών Πρέβεζας-Άρτας-Λευκάδας

Επίσκεψη στους χώρους από στέλεχος της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λυμάτων

Στην περιοχή της Πρέβεζας θα βρεθεί τοπογράφος-μηχανικός της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λυμάτων στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της εκπόνησης των υποστηρικτικών μελετών (τοπογραφικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές) του έργου ύδρευσης Νομών Πρέβεζας-Άρτας-Λευκάδας. Συγκεκριμένα την πρώτη μέρα της παραμονής του στην Πρέβεζα το στέλεχος της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης-Αποχέτευσης θα πραγματοποιήσει συντονισμό και επίβλεψη τοπογραφικών εργασιών, εργασιών βυθομετρήσεων και γεωλογικών -γεωτεχνικών εργασιών στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Πρέβεζας και του Ακτίου ενώ την δεύτερη μέρα θα επισκεφθεί το σημείο χάραξης του αγωγού και τις θέσεις κατασκευής των δεξαμενών και των αντλιοστασίων.

Να θυμίσουμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εγκρίνει και προχωρά – σε επίπεδο μελετών – την κατασκευή των απαραίτητων έργων μεταφοράς νερού από τις πηγές Αγίου Γεωργίου προς τις περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας και των συνοδών έργων αυτών (έργα υδρομάστευσης πηγών Αγίου Γεωργίου, έργα ταμίευσης κ.λ.π.) για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών σε πόσιμο νερό. Περιλαμβάνει δε, την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από τον Άγιο Γεώργιο προς την Λευκάδα μήκους 87 χιλιομέτρων προϋπολογισμού περίπου 130 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η κατασκευή νέου αγωγού θα μειώσει τις απώλειες νερού, θα προστατεύσει τα υδατικά συστήματα των περιοχών από την υφαλμύρυνση ή άλλες πηγές ρύπανσης .