“Φωτογραφικό” διαγωνισμό για τα υδατοδρόμια στο Ιόνιο βλέπει η Hellenic Seaplanes

Η υποψία για παράτυπες διαδικασίες, “μαγειρέματα” και στόχευση εταιρειών αιωρείται σε δύο πανομοιότυπους διαγωνισμούς που βγήκαν μέσα στον Αύγουστο με χρονική διαφορά 10 ημερών για την ανάθεση της αδειοδότησης συνολικά τεσσάρων υδατοδρομίων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Hellenic Seaplanes, η οποία σημειώνει ότι “μέσα από τις διευκρινιστικές επιστολές και έγγραφες ενστάσεις των εταιρειών διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι ο διαγωνισμός με τους περιοριστικούς όρους πετάει εκτός, όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς πλην μίας συγκεκριμένης εταιρείας σε όλο τον κόσμο”.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, ‘μέσα στον διαγωνισμό ζητάει απαιτούμενα προσόντα: Ο οικονομικός φορέας πρέπει να έχει ολοκληρώσει μία τουλάχιστον αντίστοιχη υπηρεσία το οποίο προκύπτει προσκομίζοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει το ΦΕΚ έκδοσης της άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου υδατοδρομίου”.

Η εταιρεία διερωτάται, μεταξύ άλλων, γιατί “μέσα σε διάστημα 15 ημερών του Αυγούστου βγήκαν δύο πανομοιότυποι διαγωνισμοί των 20.000 ευρώ και όχι ένας των 40.000 ευρώ.”

“Φωτογραφικός” διαγωνισμός 

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει: 

“ΦΕΚ έκδοσης αδείας λειτουργίας υδατοδρομίου έχει μόνο μία εταιρεία σε όλο τον κόσμο! Αυτό, καθιστά ιδιαίτερης τεχνογνωσίας τον πάροχο των υπηρεσιών σύνταξης φακέλου αδειοδότησης ως μοναδικό, επιχείρημα που σαφώς όπως διατυπώνεται στην Πρόσκληση προκαλεί θέμα αθέμιτου Ανταγωνισμού! Σημειώνεται ότι η εταιρεία που διαθέτει το ΦΕΚ ήταν και η μόνη που κατέθεσε στους δύο διαγωνισμούς χωρίς ανταγωνισμό.

Διευκρινίζεται ότι για να ολοκληρωθεί και να ληφθεί η άδεια υδατοδρομίου πρέπει να κατασκευαστεί το υδατοδρόμιο καθώς και να αποκτηθεί όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας, ενέργειες οι οποίες δεν είναι ευθύνη του τεχνικού Συμβούλου αδειοδότησης… αλλά του ιδιοκτήτη του υδατοδρομίου.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Hellenic Seaplanes δήλωσε ότι: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η απαίτηση των συγκεκριμένων περιοριστικών όρων δεν είχε λάβει υπ’ όψη της την λεπτομέρεια αυτή, η οποία στην περίπτωση αυτή θα αποτελούσε αιτία ένστασης και προσφυγής εκ μέρους κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ο οποίος θα πληρούσε όλα τα προσόντα ικανότητας υποβολής και παρακολούθησης του συνόλου των απαιτήσεων της αδειοδοτικής διαδικασίας. Για τους λόγους αυτούς και για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας αδειοδότησης των υδατοδρομίων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πρέπει η πρόσκληση να αναφέρεται σε προσόντα και τεχνική ικανότητα υποψηφίων που αποδεικνύεται με υποβολή αντίστοιχων πλήρων φακέλων αδειοδότησης σε άλλους φορείς, αποφεύγοντας την αναφορά στο αποτέλεσμα της αδειοδοτικής διαδικασίας που αφορά υπηρεσίες άλλων φορέων οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με τον φορέα και την ικανότητά του για υποβολή πλήρους φακέλου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε. κ. Νικόλας Χαραλάμπους δήλωσε: Ο αποκλεισμός της εταιρείας μας που έχει εμπειρία, γνώση και έχει καταθέσει πολλές αιτήσεις αδειοδότησης υδατοδρομίων καθώς και των άλλων εταιρειών θα έχει το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα… Οι οδηγίες της Ε.Ε. περί δημοσίων συμβάσεων οι οποίες έχουν ως βασικές αρχές τη διαφάνεια, τον ανοικτό διαγωνισμό και την υγιή διαδικαστική διαχείριση έχουν συνταχθεί με σκοπό την επίτευξη μιας ανταγωνιστικής, ανοικτής και αποτελεσματικά ρυθμιζόμενης αγοράς – κάτι το οποίο είναι θεμελιώδες για τη σωστή χρήση των δημοσίων κεφαλαίων.

Είναι σημαντικό μια δραστηριότητα όπως η ανάπτυξη το δικτύου υδατοδρομίων να στήνεται σε στέρεες βάσεις χωρίς να διαβρώνονται από την τοξικότητα της άγνοιας και της κακής διαχείρισης. Πρέπει να αντιληφθούν ότι οι βασικές αρχές της διαφάνειας θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου να προστατευθεί η ομαλή διαδικασία που αναφέρεται στους διαγωνισμούς της Περιφέρειας, χωρίς την υπόνοια αναφοράς σε ένα και μοναδικό υποψήφιο, γεγονός που από μόνο του δύναται να επισύρει τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα, τα οποία δεν πρέπει να είναι άλλα από την ομαλή και διαφανή διεξαγωγή όλων των διαδικασιών μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής των υδατοδρομίων.

Πέραν των ενστάσεων των εταιρειών δημιουργούνται εύλογα τα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Γιατί μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών του Αυγούστου βγήκαν δύο (2) πανομοιότυποι διαγωνισμοί των 20.000€ και όχι ένας (1) των 40.000€;

2. Γιατί μετά από τις έγγραφες ενστάσεις των εταιρειών στον πρώτο διαγωνισμό όπου διαφάνηκε ότι οδηγείται η Περιφέρεια σε ένα μοναδικό υποψήφιο συνέχισε με τον δεύτερο πανομοιότυπο διαγωνισμό;

3. Έχουν χωροθετηθεί τα υδατοδρόμια ή πρέπει να γίνουν από τον Σύμβουλο αδειοδότησης αυθαίρετα;

4. Προωθείται και εδώ το μοντέλο υδατοδρομίων της Κέρκυρας;

5. Θα μπορεί ο σύμβουλος αδειοδότησης να συμμετέχει στην διαχείριση του υδατοδρομίου μετά ή έχει ασυμβίβαστο;

Πηγή