Εκλογές για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λευκάδας

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λευκάδας ανακοινώνει ότι:

  • Οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λευκάδας για την προσεχή τετραετία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2081/92 όπως έχει τροποποιηθεί και του Π.Δ. 372/92 όπως έχει τροποποιηθεί, θα διεξαχθούν την Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2017.
  • Σχετικός γραπτός κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του, έχει εκτεθεί προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λευκάδας ,δ/νση : Γολέμη 5-7 2ος Όροφος , 31100  Λευκάδα.