Βαρκαρόλα από τη «Νέα Χορωδία Λευκάδας»
Ο Μουσικοχορευτικός Όμιλος «Νέα Χορωδία Λευκάδας» παρουσιάζει την αναβίωση του πραγματικού παραδοσιακού επτανησιακού εθίμου της Βαρκαρόλας την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017 ώρα 21:30 στο κανάλι της Δυτικής Παραλίας.

Στο έθιμο συμμετέχει και η Αγιομαυρίτικη Παρέα.

Με εκτίμηση
Εκ του Δ.Σ.